Breafing - konferencje

Wspieramy zrównoważony rozwój elektrowni wodnych na świecie. Uczestniczymy w debacie o przyszłości wykorzystania potencjału wody w zgodzie z ochroną ryb.


 

Od 7do 9 maja 2017 odbył się World Hydropower Congress - konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia IHA. Było to jedo z najważniejszych spotkań dla wodnych decydentów i specjalistów branżowych. Konferencja odbyła się przy wsparciu ze strony Unii Afrykańskiej, ONZ i Banku Światowego. Wytyczając nowy kurs na rozwój energetyki wodnej na świecie i operacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat, mając na celu zapewnienie niezawodnych i elastycznych systemów wodnych i energii dla wszystkich zwracano uwagę również na aspekty ochorony środowiska i życia ryb.

 

 

Kongres odbywa się w wyniku silnego globalnego zobowiązania do poprawy dostępu do energii elektrycznej i wody w świecie.


Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ zapewniały potężne tło do dyskusji. Podczas kongresu uzyskano zapewnienie, że energia wodna może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 

 

 

Animals Way SA. (NANO-DI sp. z o.o. jest spółką powiązaną z Animals Way S.A.) oraz Rivernorm Foundation zapewnili kompletne wsparcie dla rozwoju energetyki wodnej na świecie w zakresie systemów zabezpieczenia turbin wodnych przed obecnością ryb.